vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm

2023-04-07 09:52
Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm - Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Công an vừa lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú.

Sửa đổi, bổ sung quy định việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú

Theo đó, dự thảo thông tư gồm 4 điều, đáng chú ý, sửa đổi, bổ sung quy định việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử...

Bổ sung quy định về việc đăng ký tạm trú được thực hiện theo một trong các hình thức gồm trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua cổng dịch vụ công, thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Một điểm mới của dự thảo thông tư là đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác nhận cư trú của thông tư 55 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú.

Cụ thể, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin cư trú, thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 Luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

Trước đó, giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan công an xã, phường cấp có giá trị trong 30 ngày.

Dự thảo thông tư cũng nêu trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho cá nhân và hộ gia đình

Dự thảo thông tư cũng sửa đổi, bổ sung việc xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho cá nhân và hộ gia đình theo đề nghị của công dân.

Trường hợp cấp xác nhận thông tin về cư trú cho hộ gia đình thì phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, trường hợp không thể lấy ý kiến đồng ý của chủ hộ thì phải có ý kiến đồng ý của các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân.

Trường hợp nội dung cần xác nhận thông tin về cư trú không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan) theo yêu cầu của công dân. 

Thông tin cư trú, nhân thân chưa cập nhật: Phải làm sao?Thông tin cư trú, nhân thân chưa cập nhật: Phải làm sao?

Khi đi làm các thủ tục, giao dịch thì phát hiện dữ liệu thông tin liên quan thông tin cư trú, nhân thân bị sai. Người dân có cách nào tự kiểm tra để biết có sai sót? Quy trình chỉnh sửa thế nào?


Xem thêm: mth.59334019070403202-man-1-nel-urt-uc-nahn-cax-yaig-nah-ioht-gnat-taux-ed-na-gnoc-ob/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn giấy xác nhận cư trú lên 1 năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools