vĐồng tin tức tài chính 365

HDBank bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

2023-04-15 03:36

Bà Nguyễn Thị Tâm đã đồng hành cũng HDBank 10 năm qua trên nhiều cương vị khác nhau. Bà có đóng góp quan trọng cho HDBank trong hành trình hiện đại hóa ngân hàng. Trong suốt quá trình công tác, bà Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc bà Tâm từ nhiệm, HDBank trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một thành viên HĐQT và ứng viên được đề cử là ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank. Ông Thanh sinh năm 1970, cử nhân Tài chính ngân hàng và cử nhân Ngoại ngữ. Ông từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng như HSBC, ACB, ABBank, Techcombank... trước khi gia nhập HDBank năm 2013.

Từ tháng 3/2020, ông Phạm Quốc Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc HDBank.Trong hơn 3 năm qua, ông đã dẫn dắt ngân hàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả với thách thức do đại dịch và biến động của thị trường để đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, bền vững, chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn được đảm bảo tốt so với ngành.

Năm 2022 vượt lên sự khó khăn chung của nền kinh tế, HDBank hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh được cổ đông giao phó với lợi nhuận trước thuế đạt trên 10.268 tỉ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch. Chỉ số ROE đạt 23,5%; ROA đạt 2,1% đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thấp 1,3%, an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt 13,4%, thuộc nhóm tốt nhất trong ngành.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 sắp tới, HDBank cũng sẽ trình cổ đông nhiều nội dung, trong đó có kế hoạch kinh doanh 2023 với hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng cao từ 24% - 25%, riêng lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 29% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động ROA, ROE dự kiến đạt 2,3% và 24,5% đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kiểm soát thấp dưới 2%. Ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%.

Xem thêm: lmth.133913tsop-irt-nauq-gnod-ioh-neiv-hnaht-tom-gnus-ob-uab-knabdh/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“HDBank bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools