vĐồng tin tức tài chính 365

Bluechip đua nhau điều chỉnh, tài sản trên sàn Top 10 tỷ phú hao hụt hơn 3.200 tỷ đồng

2023-04-15 08:26
(ĐTCK) Sau 3 tuần tăng liên tiếp, thị trường đã điều chỉnh trở lại trong tuần qua, bắt nguồn từ đà giảm của nhóm bluechip, khiến tài sản trên sàn của Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam bị hao hụt hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó chỉ duy nhất tài sản của ông chủ Sunshine tăng.

Xem thêm: lmth.513913tsop-gnod-yt-0023-noh-tuh-oah-uhp-yt-01-pot-nas-nert-nas-iat-hnihc-ueid-uahn-aud-pihceulb/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Bluechip đua nhau điều chỉnh, tài sản trên sàn Top 10 tỷ phú hao hụt hơn 3.200 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools