vĐồng tin tức tài chính 365

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/4

2023-04-23 18:11

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PNJ

CTCK Bảo Việt (BVSC)

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 vững chắc với lợi nhuận ròng tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái từ nền cao, đạt 749 tỷ đồng (mức cao kỷ lục), hơi thấp hơn so với ước tính của BVSC là 757 tỷ đồng (tăng 05,0% so với cùng kỳ), với doanh thu thuần đạt 9.753 tỷ đồng (giảm 3,8% so với cùng kỳ). Với những kết quả trên, PNJ đã hoàn thành 38,2%/ 25,3% dự báo tương ứng cho 2023 của chúng tôi.

BVSC duy trì dự báo lợi nhuận ròng 2023 cho PNJ là 1.962 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm trước. Dự báo hiện tại cho thấy lợi nhuận ròng của PNJ tăng trưởng 18,9% trong 2024 và 10,6% trong 2025.

BVSC duy trì giá mục tiêu với PNJ ở mức 92.200 đồng/CP (Upside: 19,3%). Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại P/E là 11,9x (giữa 2024) và 10,9x (2024), so với trung bình 5 năm là 18,0x. BVSC ưa thích PNJ với vị thế dẫn đầu thị trường và câu chuyện dài hạn nhờ sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu SZC

CTCK SSI (SSI)

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC – sàn HOSE) đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ để đặt kế hoạch cho năm 2023 và trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động của công ty.

Chúng tôi sử dụng phương pháp NPV và đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới cho SZC là 31.900 đồng/cổ phiếu (từ 51.900 đồng/cổ phiếu) do: (i) vốn đầu tư KCN Châu Đức tăng từ 4,9 nghìn tỷ đồng lên 8,0 nghìn tỷ đồng; và (2) chi phí đầu tư cao hơn cho Khu dân cư Châu Đức (từ 1,2 nghìn tỷ đồng lên 9,8 nghìn tỷ đồng).

Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu SZC.

PHS không đưa ra đánh giá dành cho SZC

SZC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 914 tỷ đồng (tăng 6,4% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng (tăng trưởng 6,4%). Trong đó, doanh thu đến từ 2 hoạt động chính: (1) cho thuê đất tại KCN Châu Đức đạt 556 tỷ đồng (giảm 26%); (2) Doanh thu từ khu dân cư Hữu Phước đạt 255 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn: SZC đã thống nhất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% trong năm 2023.

Ngoài ra sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, SZC sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

Chiến lược đầu tư & phát triển: Chi phí xây dựng năm 2023 ước tính khoảng 385,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp và sân golf lần lượt đạt 194,7 tỷ đồng, 164 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

Tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng năm 2023 dự kiến là 1.325 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù KCN Châu Đức đạt 660 tỷ đồng cho 46 ha và chi phí đền bù đất cho khu đô thị là 308 tỷ đồng cho 23,25 ha. Diện tích bồi thường lũy kế đạt 1.849 ha , tổng kinh phí bồi thường lũy kế đạt 3.312 tỷ đồng.

Điều chỉnh vốn đầu tư khu đô thị Châu Đức: với tổng diện tích là 690,55 ha, bao gồm 3 dự án thành phần: (1) Khu dân cư Hữu Phước (40,5 ha); (2) Khu Đô thị Bắc - Châu Đức (498 ha); (3) Sân golf Châu Đức (152 ha). SZC trình phương án tăng vốn đầu tư Khu đô thị Châu Đức từ 1.237 tỷ đồng lên 9.804 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh: Cập nhật quý I/2023, diện tích đã ký hợp đồng thuê là 3 ha. Diện tích đã ký hợp đồng năm 2022 chuyển sang 2023 là 62 ha. Giá cho thuê tại KCN Châu Đức tăng 10%.

Rủi ro: (1) nhu cầu thuê thấp do ảnh hưởng từ sự khó khăn nền kinh tế toàn cầu (2) chi phí giải phóng mặt bằng gia tăng kể từ 2022 ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án và thu hẹp tỷ suất lợi nhuận mảng cho thuê đất.

Xem thêm: lmth.729913tsop-442-yagn-mat-nauq-nac-ueihp-oc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/4”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools