vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn hai tỷ USD kiều hối về TP HCM

2023-04-24 03:10

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước TP HCM, lượng kiều hối về thành phố trong quý I năm nay tăng trên 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM cho biết lượng tiền chuyển về thành phố tăng chủ yếu nhờ người Việt sinh sống ở khu vực châu Á - nơi duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Kiều hối từ châu Á chiếm tỷ trọng 43% kiều hối chuyển về thành phố, cao hơn 84% so với cùng kỳ năm trước. Tại các khu vực khác như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại dương, kiều hối chuyển về giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng.

Theo ông Lệnh, kiều hối cùng các nguồn vốn khác từ nền kinh tế, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Bình quân lượng tiền của người Việt sinh sống tại nước ngoài chuyển về TP HCM tăng 7-10% mỗi năm những năm gần đây và thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình của người lao động ở nước ngoài, các dịch vụ thu hút kiều hối.

Tuy nhiên, lượng kiều hối suy giảm trong hai năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tác động bởi các yếu tố địa chính trị, nhất là xung đột Nga - Ukraine. Dù vậy, nguồn lực này vẫn chiếm khoảng 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% thu ngân sách của TP HCM.

Năm ngoái, kiều hối chuyển về thành phố đạt hơn 6,6 tỷ USD, giảm gần 6,7% so với 2021 do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế tại nhiều nơi.

Quỳnh Trang

Xem thêm: lmth.5307954-mch-pt-ev-ioh-ueik-dsu-yt-iah-noh/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn hai tỷ USD kiều hối về TP HCM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools