vĐồng tin tức tài chính 365

TPBank (TPB): Lợi nhuận trước thuế quý I1/2023 đạt 1.765 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2022

2023-04-24 04:50

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.765 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 1.413 tỷ đồng, tăng 8,7%. Thu nhập lãi thuần sụt giảm 3,34% so với cùng kỳ, ở mức 2.737 tỷ đồng do chi phí lãi, đặc biệt là trả lãi tiền gửi cho khách hàng tăng mạnh, trong khi thu nhập từ lãi cho vay tăng với mức độ ít hơn. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 36%, đạt 695 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng tới 370% lên 151 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 1/2023 đạt 3.660 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 27,6% lên 1.579 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước trích lập dự phòng) giảm 12,5%, ghi nhận ở mức 2.079 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 58% so với cùng kỳ xuống còn 315 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản TPBank đạt 343.522 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,3% lên 172.753 tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 3,1%, đạt 200.998 tỷ. Đáng chú ý, nợ xấu của TPBank tăng 84% trong 3 tháng lên 2.496 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 212% lên 1.199 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 64% lên 764 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 6% lên 533 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay khách hàng cuối tháng 3 vọt lên mức 1,45%, trong khi thời điểm đầu năm, con số này chỉ ở mức 0,84%.

Xem thêm: lmth.600023tsop-2202-man-yk-gnuc-iov-os-9-nag-gnat-gnod-yt-5671-tad-32021i-yuq-euht-court-nauhn-iol-bpt-knabpt/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“TPBank (TPB): Lợi nhuận trước thuế quý I1/2023 đạt 1.765 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2022”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools