vĐồng tin tức tài chính 365

Microsoft sẽ tổ chức tất cả sự kiện dưới hình thức trực tuyến tới 2021

2020-04-09 07:36
Microsoft đã chính thức công bố với các đối tác của mình rằng công ty sẽ tổ chức hoặc tham gia các sự kiện bên trong và bên ngoài tập đoàn dưới hình thức trực tuyến, kỹ thuật số cho đến năm 2021.

Xem thêm: lmth.148123-1202-iot-neyut-curt-cuht-hnih-ioud-neik-us-ac-tat-cuhc-ot-es-tfosorcim/aoh-os/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Microsoft sẽ tổ chức tất cả sự kiện dưới hình thức trực tuyến tới 2021”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools