vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội dỡ rào cách ly ngõ có ca nhiễm nCoV

2020-04-09 07:36
Hàng rào ở ngõ 59/165 Cầu Giấy, nơi "bệnh nhân 39" cư trú, được dỡ bỏ sau 28 ngày không phát hiện ca lây nhiễm. 

Xem thêm: lmth.058123-vocn-meihn-ac-oc-ogn-yl-hcac-oar-od-ion-ah/us-ioht/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:4 | Tags:No Tag

“Hà Nội dỡ rào cách ly ngõ có ca nhiễm nCoV”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools