vĐồng tin tức tài chính 365

Đề nghị hủy kết quả đăng ký hải quan xuất khẩu gạo nếu thương nhân 'khai khống'

2020-04-15 16:53
(TBKTSG Online) – Liên quan việc đăng ký mở tờ khai hải quan xuất khẩu 400.000 tấn gạo “lúc nửa đêm”, thông qua Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu gạo đề nghị hủy toàn bộ tờ khai của thương nhân, nếu "khai khống" số lượng, không xuất trình được hàng hóa khi kiểm hóa...

Xem thêm: lmth.gnohk-iahk-nahn-gnouht-uen-oag-uahk-taux-nauq-iah-yk-gnad-auq-tek-yuh-ihgn-ed/735203/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đề nghị hủy kết quả đăng ký hải quan xuất khẩu gạo nếu thương nhân 'khai khống'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools