vĐồng tin tức tài chính 365

Kiến nghị giải quyết cấp bách lượng gạo “chôn chân” ở cảng

2020-04-15 17:06
Cơ quan chức năng và các doanh nghiệp đồng loạt kêu cứu và đề nghị có giải pháp cấp bách để giải quy

Xem thêm: odl.456897-gnac-o-nahc-nohc-oag-gnoul-hcab-pac-teyuq-iaig-ihgn-neik/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kiến nghị giải quyết cấp bách lượng gạo “chôn chân” ở cảng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools