vĐồng tin tức tài chính 365

Choáng ngợp vườn cây 'ăn sương, uống gió' chục tỷ của lão nông Hà thành

2020-04-17 19:50
Những người đam mê về loại hoa chỉ ăn sương, uống gió này nhận định vườn phong lan của lão nông Hà Nội này lên tới cả chục tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.995634-n-hnaht-ah-gnon-oal-auc-yt-cuhc-oig-gnou-gnous-na-yac-nouv-pogn-gnaohc/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Choáng ngợp vườn cây 'ăn sương, uống gió' chục tỷ của lão nông Hà thành”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools