vĐồng tin tức tài chính 365

Đi học trở lại: ưu tiên học sinh cuối cấp

2020-04-18 12:46
TTO - Trong khi Hà Nội, TP.HCM chưa chắc chắn thời điểm nào học sinh có thể trở lại trường thì nhiều tỉnh thuộc vùng khó khăn lại đang đề xuất để học sinh đi học sớm hơn. Nỗi lo chung vẫn dồn vào học sinh cuối cấp, khi phía trước là kỳ thi.

Xem thêm: mth.28884340181400202-pac-iouc-hnis-coh-neit-uu-ial-ort-coh-id/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đi học trở lại: ưu tiên học sinh cuối cấp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools