vĐồng tin tức tài chính 365

Các CLB bóng đá ở Đông Nam Á: Đau đầu chuyện giảm lương cầu thủ

2020-04-18 12:46
TTO - Giảm lương cầu thủ là giải pháp trực tiếp giúp các CLB giảm bớt thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Dù vậy, nó nảy sinh không ít vấn đề, thậm chí còn khiến mối quan hệ giữa cầu thủ và CLB xấu đi.

Xem thêm: mth.45972701181400202-uht-uac-gnoul-maig-neyuhc-uad-uad-a-man-gnod-o-ad-gnob-blc-cac/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các CLB bóng đá ở Đông Nam Á: Đau đầu chuyện giảm lương cầu thủ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools