vĐồng tin tức tài chính 365

Bất chấp dịch bệnh, hàng trăm người đứng sát nhau xem tìm kiếm người nghi nhảy cầu

2020-04-20 07:02
Nghe tin có người nhảy cầu Nguyệt Viên (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tự tử, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo nhau đến xem, chụp ảnh, livestream, bất chấp dịch Covid-19.

Xem thêm: lmth.0023121-uac-yahn-ihgn-iougn-meik-mit-mex-uahn-tas-gnud-iougn-mart-gnah-hneb-hcid-pahc-tab/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bất chấp dịch bệnh, hàng trăm người đứng sát nhau xem tìm kiếm người nghi nhảy cầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools