vĐồng tin tức tài chính 365

Tây Ninh bắt giữ bị can đánh bạc trốn lệnh truy nã

2020-04-20 07:02
Nguyễn Bé Trang là nghi can trong vụ đánh bạc bị công an triệt phá nhưng bỏ trốn, nên bị công an phát lệnh truy nã.

Xem thêm: lmth.2413121-an-yurt-hnel-nort-cab-hnad-nac-ib-uig-tab-hnin-yat/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tây Ninh bắt giữ bị can đánh bạc trốn lệnh truy nã”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools