vĐồng tin tức tài chính 365

Hung thủ lái xe cảnh sát, xả súng giết người ở Canada, ít nhất 13 người chết

2020-04-20 07:03
TTO - Theo đài CBC của Canada, một vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất kể từ năm 1989 vừa xảy ra ở nước này làm ít nhất 13 người tử vong.

Xem thêm: mth.14504036002400202-tehc-iougn-31-tahn-ti-adanac-o-iougn-teig-gnus-ax-tas-hnac-ex-ial-uht-gnuh/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hung thủ lái xe cảnh sát, xả súng giết người ở Canada, ít nhất 13 người chết”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools