vĐồng tin tức tài chính 365

HoSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến với VNDirect

2020-04-21 01:04

VNDirect bị HoSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến từ 14h17 ngày 20/4 đến khi công ty này khắc phục hoàn toàn lỗi 2G vượt quy định. 

Xem thêm: lmth.6667804-tceridnv-iov-neyut-curt-hcid-oaig-ion-tek-tagn-esoh/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“HoSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến với VNDirect”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools