vĐồng tin tức tài chính 365

Ôm "mộng làm giàu", 2 năm mua 3 mảnh đất, cặp vợ chồng trẻ phải bán nhà trả nợ ngân hàng mỗi tháng 38 triệu

2020-04-21 01:02
Dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, vay thêm nợ ngân hàng, trong vòng 3 năm anh chị mua liền 2 mảnh đất với giá trị cả tỷ bạc.

Xem thêm: lmth.449634-n-ueirt-83-gnaht-iom-gnah-nagn-on-art-ahn-nab-iahp-ert-gnohc-ov-pac-tad-hnam-3-aum-man-2-uaig-mal-gnom-mo/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Ôm "mộng làm giàu", 2 năm mua 3 mảnh đất, cặp vợ chồng trẻ phải bán nhà trả nợ ngân hàng mỗi tháng 38 triệu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools