vĐồng tin tức tài chính 365

Dầu thô còn 10 USD một thùng

2020-04-21 00:09

Dầu thô Mỹ giảm hơn 43% xuống còn 10,5 USD một thùng, mức thấp nhất kể từ 1986.

Xem thêm: lmth.4667804-gnuht-tom-dsu-01-noc-oht-uad/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dầu thô còn 10 USD một thùng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools