vĐồng tin tức tài chính 365

Đại học VinUni với mục tiêu xây dựng Đại học xuất sắc tại Việt Nam

2019-04-08 15:40
Ngày 4.4, Đại học Cornell và Tập đoàn Vingroup đã thống nhất biệt phái GS Rohit Verma làm việc tại t

Xem thêm: odl.916627-man-teiv-iat-cas-taux-coh-iad-gnud-yax-ueit-cum-iov-inuniv-coh-iad/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đại học VinUni với mục tiêu xây dựng Đại học xuất sắc tại Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools