vĐồng tin tức tài chính 365

Vợ Phó Tổng giám đốc TPBank mua nhanh bán gọn 30 nghìn cổ phiếu TPB

2019-04-08 15:40
Vừa “ôm vào” hơn 30 nghìn cổ phiếu TPB, vợ của Phó Tổng giám đốc  TPBank đã chọn đúng thời điểm cổ p

Xem thêm: odl.226627-bpt-ueihp-oc-nihgn-03-nog-nab-hnahn-aum-knabpt-cod-maig-gnot-ohp-ov/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vợ Phó Tổng giám đốc TPBank mua nhanh bán gọn 30 nghìn cổ phiếu TPB”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools