vĐồng tin tức tài chính 365

Cùng lúc triệt phá 6 tụ điểm tàng trữ, buôn bán ma túy

2019-04-11 20:50
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải huy động hơn 100 chiến sĩ để phá chuyên án ma túy.

Xem thêm: odl.444727-yut-am-nab-noub-urt-gnat-meid-ut-6-ahp-teirt-cul-gnuc/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cùng lúc triệt phá 6 tụ điểm tàng trữ, buôn bán ma túy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools