vĐồng tin tức tài chính 365

Ngân hàng kiện đòi tiền, cơ quan tố tụng bắt giam bị đơn

2019-04-11 20:50
Sợ mất vốn, BIDV Chi nhánh Bạc Liêu kiện Cty Cổ phần chế biến thủy sản Minh Hiếu (Cty Minh Hiếu) ra

Xem thêm: odl.993727-nod-ib-maig-tab-gnut-ot-nauq-oc-neit-iod-neik-gnah-nagn/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ngân hàng kiện đòi tiền, cơ quan tố tụng bắt giam bị đơn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools