vĐồng tin tức tài chính 365

Huế: Đồng loạt tấn công 6 điểm mua bán, tàng trữ trái phép “cỏ Mỹ”

2019-04-11 21:20
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép “cỏ Mỹ” cho các đối tượng nghiện.

Xem thêm: vov.230798-ym-oc-pehp-iart-urt-gnat-nab-aum-meid-6-gnoc-nat-taol-gnod-euh/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Huế: Đồng loạt tấn công 6 điểm mua bán, tàng trữ trái phép “cỏ Mỹ””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools