vĐồng tin tức tài chính 365

Bị tổ công tác 141 kiểm tra, nam thanh niên tự tay giao nộp ma túy

2019-04-11 20:50
Nam thanh niên đang điều khiển xe trên đường gặp tổ công tác 141 kiểm tra đã tự tay giao nộp ma túy,

Xem thêm: odl.983727-yut-am-pon-oaig-yat-ut-nein-hnaht-man-art-meik-141-cat-gnoc-ot-ib/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bị tổ công tác 141 kiểm tra, nam thanh niên tự tay giao nộp ma túy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools