vĐồng tin tức tài chính 365

Linh xa đưa Đại tướng Lê Đức Anh rời Thủ đô về đất Mẹ

2019-05-03 16:40
Linh xa đưa Đại tướng Lê Đức Anh rời Thủ đô về đất Mẹ Linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ Quốc gia qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), rồi ra sân bay Nội Bài vào TP.HCM.

Xem thêm: lmth.847274d-em-tad-ev-od-uht-ior-hna-cud-el-gnout-iad-aud-ax-hnil/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Chính trị

“Linh xa đưa Đại tướng Lê Đức Anh rời Thủ đô về đất Mẹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools