vĐồng tin tức tài chính 365

Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh

2019-05-03 16:40
Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ sự xúc động, thương tiếc vô hạn trong sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Xem thêm: lmth.417274d-hna-cud-el-gnout-iad-gnat-os-gnort-teib-neit-iol-gnuhn-gnod-cux/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Chính trị

“Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools