vĐồng tin tức tài chính 365

Người dân quê hương Thừa Thiên - Huế thương tiếc viếng Đại tướng Lê Đức Anh

2019-05-03 16:40
Người dân quê hương Thừa Thiên - Huế thương tiếc viếng Đại tướng Lê Đức Anh Nhiều đoàn thể, cơ quan và người dân xứ Huế dâng vòng hoa, vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xem thêm: lmth.496274d-hna-cud-el-gnout-iad-gneiv-ceit-gnouht-euh--neiht-auht-gnouh-euq-nad-iougn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Chính trị

“Người dân quê hương Thừa Thiên - Huế thương tiếc viếng Đại tướng Lê Đức Anh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools