vĐồng tin tức tài chính 365

Cơ điện Lạnh (REE) có lãi 1.054,8 tỷ đồng trong quý I/2023, tăng 10% do lợi thế thuỷ điện vẫn còn

2023-05-03 03:37
Cơ điện Lạnh (REE) có lãi 1.054,8 tỷ đồng trong quý I/2023, tăng 10% do lợi thế thuỷ điện vẫn còn

Trong quý I, doanh thu thuần của REE đạt 2.368,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng tăng 25%, lên 1.114,4 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 1.254,4 tỷ đồng, tăng 9%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của REE tăng 54%, đạt 58,6 tỷ đồng; theo đó, chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) tăng 18%, lên 256,2 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22%, lên 101,9 tỷ đồng, thì chi phí bán hàng được giảm nhẹ xuống còn 19,2 tỷ đồng.

Kết quả, REE lãi sau thuế 1.054,8 tỷ đồng, tăng 10% so với quý I/2022.

REE giải trình, mảng điện có thuỷ điện tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch nhờ thuỷ văn tiếp tục thuận lợi trong quý I/2023, nên mặc dù kết quả từ điện gió và điện mặt trời có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì mức tăng chung cho mảng điện trong quý.

Đồng thời, các công ty nước nguồn, phân phối đều duy trì được sản lượng, hoạt động kinh doanh ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt dự kiến khiến lợi nhuận doanh nghiệp quý I vẫn tăng.

Trong năm 2023, Cơ điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 21,6% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đến cuối quý I, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 33.321,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng hơn 21%, lên 1.395,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 17%, lên 4.697,1 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức 1.412,3 tỷ đồng. Riêng chứng khoán kinh doanh giảm hơn 53,7 tỷ đồng, còn 736 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cuối tháng 3, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch REE cho biết, REE đang đầu tư vào cổ phiếu VIB với giá trị hơn 700 tỷ đồng và có lãi hơn 20%, REE sẽ cân nhắc thoái vốn khi có dự án năng lượng tái tạo lớn.

Về nợ phải trả, REE còn 14.524 tỷ đồng; riêng vay nợ ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 1.160,8 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu REE đã giảm hơn 1,6% trong cả tháng 4 và chốt giá 66.500 đồng/CP vào phiên cuối tháng.

Xem thêm: lmth.936023tsop-noc-nav-neid-yuht-eht-iol-od-01-gnat-3202i-yuq-gnort-gnod-yt-84501-ial-oc-eer-hnal-neid-oc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Cơ điện Lạnh (REE) có lãi 1.054,8 tỷ đồng trong quý I/2023, tăng 10% do lợi thế thuỷ điện vẫn còn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools