vĐồng tin tức tài chính 365

Thép Nam Kim (NKG) lỗ hơn 49,27 tỷ đồng trong quý I, còn dự phòng tồn kho 145 tỷ đồng

2023-05-03 03:37
Thép Nam Kim (NKG) lỗ hơn 49,27 tỷ đồng trong quý I, còn dự phòng tồn kho 145 tỷ đồng

Trong quý I, doanh thu thuần Nam Kim đạt 4.374,7 tỷ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng giảm 31,6%, xuống còn 4.237 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm mạnh 85,61%, xuống còn 137,7 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính NKG giảm hơn 21%, xuống hơn 57,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng hơn 3,6%, lên 127,5 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng gần 27% lên hơn 93 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 65%, lên hơn 34,56 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí bán hàng được tiết giảm hơn 72%, xuống còn hơn 82,5 tỷ đồng.

Kết quả, Nam Kim lỗ sau thuế hơn 49,27 tỷ đồng, trong khi quý I/2022 lãi hơn 506,87 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT NKG đã thông tin, quý I tiếp tục là quý khó khăn, giá cả mới ổn định và thêm nghỉ Tết, nên quý I/2023, Công ty có thể hoà vốn, hoặc lỗ một ít, đảm bảo giá HRC đã đưa về giá thị trường, kết quả kinh doanh quý II sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Theo đó, NKG ước tính lỗ gần 50 tỷ đồng.

Năm 2023, Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với thực hiện 2022 và lợi nhuận trước thuế dự kiến 400 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 106,91 tỷ đồng. Trong đó, ước tính tổng sản lượng là 940.000 tấn.

Tại thời điểm ngày 31/03, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 12.751,8 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm hơn 34%, còn 660,2 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm hơn 7%, còn 6.478,2 tỷ đồng (Công ty vẫn còn ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho 145 tỷ đồng); còn các khoản phải thu tăng hơn 8%, lên 1.638,6 tỷ đồng.

Điểm tích cực là nợ phải nợ được giảm gần 8%, về còn 7.490 tỷ đồng chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn giảm gần 46%, xuống còn 1.376,2 tỷ đồng.

Nam Kim cũng cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua và Công ty kỳ vọng có lãi trở lại trong quý II/2023, do giá hàng tồn kho bình quân của Công ty đã về mức thấp, khoảng 640 USD/tấn.

Xem thêm: lmth.836023tsop-gnod-yt-541-ohk-not-gnohp-ud-noc-i-yuq-gnort-gnod-yt-7294-noh-ol-gkn-mik-man-peht/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Thép Nam Kim (NKG) lỗ hơn 49,27 tỷ đồng trong quý I, còn dự phòng tồn kho 145 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools