vĐồng tin tức tài chính 365

Bình Dương còn 12 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

2023-05-07 16:58
Tuyến đường tạo động lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo- Bàu Bàng được đầu tư bằng vốn ngân sách đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2023.

Tuyến đường tạo động lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo- Bàu Bàng được đầu tư bằng vốn ngân sách đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2023 được giao là hơn 21.782 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2023, khối lượng thực hiện mới đạt gần 824 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt gần 1.598 tỷ đồng, đạt 7,4% kế hoạch tỉnh giao và đạt 13,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong số các đơn vị được bố trí vốn, có 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, 6 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh và 12 đơn vị chưa giải ngân.

Đối với 38 dự án trọng điểm, năm 2023, Bình Dương bố trí tổng số vốn 14.561 tỷ đồng, chiếm 66,8% tổng kế hoạch vốn của năm. Tuy nhiên, khối lượng thực hiện đến ngày 30/4/2023 mới đạt 331 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 283 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch. Có thể nói đây là tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Nguyên nhân khiến các dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, nhiều vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm.

Đặc biệt, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện, nhất là năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công… dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, chậm giải ngân, chậm quyết toán.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý II, ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án trọng điểm, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai kế hoạch đầu tư công.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật và định mức, chi phí trong thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư.

Tại cuộc họp về sơ kết giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023, diễn ra ngày 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh yêu cầu tập trung tháo gỡ tại các dự án trọng điểm như Dự án mở rộng Quốc lộ 13, tuyến đường từ cầu Tam Lập (huyện Phú Giáo) đến Đồng Phú, tỉnh Bình Phước… Đối với Dự án đường Vành đai 3, khẩn trương ban hành phương án giá bồi thường để giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thẩm định năng lực các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, xác định tiến độ, lộ trình, thời gian đối với từng công việc cụ thể cho từng dự án để đảm bảo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2023, Bình Dương được giao 21.817 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây là số vốn đầu tư công được giao cao nhất từ trước đến nay. Để tránh tình trạng giải ngân đầu tư công thấp như năm 2022, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu giải ngân được 25% mỗi quý. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không đạt được khi hết quý I, giải ngân đầu tư công của tỉnh cũng chỉ đạt 3,5%.

Xem thêm: lmth.288023tsop-gnoc-ut-uad-nov-nagn-iaig-auhc-iv-nod-21-noc-gnoud-hnib/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Bình Dương còn 12 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools