vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 3 dự án ngàn tỉ thua lỗ trong tháng 5-2023

2023-05-09 03:50
Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 3 dự án ngàn tỉ thua lỗ trong tháng 5-2023 - Ảnh 1.

Một góc của dự án đầu tư Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 - Ảnh: NAM TRẦN

Xử lý dứt điểm tồn đọng ở 3 dự án, 1 doanh nghiệp thua lỗ

Yêu cầu được Thủ tướng đưa ra với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong chỉ thị 12 vừa ban hành về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của ủy ban và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc cơ quan này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xử lý dứt điểm tồn đọng kéo dài nhiều năm tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất trong tháng này.

Đây đều là những dự án ngàn tỉ, doanh nghiệp do 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đầu tư thua lỗ trong những năm qua.

Hiện 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang nắm giữ nguồn lực lớn, khoảng 60% vốn và tài sản của tất cả doanh nghiệp nhà nước trên cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng trước ngày 15-5 kế hoạch triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện và đổi mới hoạt động của ủy ban theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1200 ngày 14-4 của Văn phòng Chính phủ.

Phát triển tập đoàn kinh tế mở đường, dẫn dắt ngành, lĩnh vực

Ngoài ra, trước ngày 30-5-2023, Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thiện 3 nội dung công việc sau để báo cáo Chính phủ.

Một là, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc.

Hai là, hoàn thiện chủ trương sắp xếp giai đoạn 2022 - 2025 của từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ba là, tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, cơ quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, tổng hợp, hoàn thiện, hoàn thành phê duyệt hoặc trình Thủ tướng đề án cơ cấu lại của từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc theo quy định tại quyết định 360 ngày 17-3-2022 của Thủ tướng, nhất là đề án cơ cấu Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và đề án cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trong chỉ thị 12 vừa ban hành, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách riêng để phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy mô lớn, nhằm thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng của đất nước, báo cáo Thủ tướng trong quý 4 năm nay.

Vụ Gang thép Thái Nguyên: VKS đề nghị giảm án cho hai bị cáo đã khắc phục hết hậu quảVụ Gang thép Thái Nguyên: VKS đề nghị giảm án cho hai bị cáo đã khắc phục hết hậu quả

TTO - Viện kiểm sát đề nghị tòa cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo, đồng thời bác toàn bộ kháng cáo của 10 bị cáo còn lại.

Xem thêm: mth.26324052280503202-3202-5-gnaht-gnort-ol-auht-it-nagn-na-ud-3-meid-tud-yl-ux-uac-uey-gnout-uht/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 3 dự án ngàn tỉ thua lỗ trong tháng 5-2023”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools