vĐồng tin tức tài chính 365

Nhật Bản - khách hàng lớn nhất của thủy sản Việt Nam

2019-05-21 21:20
Nhật Bản bất ngờ trở thành khách hàng nhập khẩu thủy sản lớn nhất của VN trong 4 tháng đầu năm nay.

Xem thêm: lmth.5683801-man-teiv-nas-yuht-auc-tahn-nol-gnah-hcahk-nab-tahn/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhật Bản - khách hàng lớn nhất của thủy sản Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools