vĐồng tin tức tài chính 365

"Bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Nhà nước mất công cụ điều tiết"

2019-05-21 21:30
Chính phủ cho rằng quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ để Nhà nước điều tiết giá bán xăng dầu trong

Xem thêm: odl.576437-teit-ueid-uc-gnoc-tam-coun-ahn-uad-gnax-aig-no-hnib-yuq-ob/gnourt-iht/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“"Bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Nhà nước mất công cụ điều tiết"”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools