vĐồng tin tức tài chính 365

Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN

2019-05-21 21:30
Báo cáo của Chính phủ gửi đến các Đại biểu Quốc hội khẳng định, các khoản chi phí giá thành sản xuất

Xem thêm: odl.376437-nve-auc-hnagn-iaogn-ut-uad-ol-naohk-hnag-gnohk-neid-aig/gnourt-iht/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools