vĐồng tin tức tài chính 365

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND – HOSE)

2023-05-19 16:58

Địa điểm thực hiện: Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel, số 8-15 Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: lmth.577123tsop-esoh-dnvfveuf-dnomaid-nvmfv-fte-yuq/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND – HOSE)”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools