vĐồng tin tức tài chính 365

Công ty Cổ phần Camimex Group (CMX – HOSE)

2023-05-19 16:58

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Phú Cường, số 81 Phan Ngọc Hiển, P4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: lmth.977123tsop-esoh-xmc-puorg-xemimac-nahp-oc-yt-gnoc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Công ty Cổ phần Camimex Group (CMX – HOSE)”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools