vĐồng tin tức tài chính 365

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX)

2023-05-19 16:58

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: lmth.777123tsop-xnh-jdi-man-teiv-jdi-ut-uad-nahp-oc-yt-gnoc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX)”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools