vĐồng tin tức tài chính 365

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE)

2023-05-19 16:58

Địa điểm thực hiện: White Palace Hoàng Văn Thụ, 194 Hoàng Văn Thụ, P9, Q Phú Nhuận, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: lmth.187123tsop-esoh-iic-mchpt-tauht-yk-gnat-ah-ut-uad-nahp-oc-yt-gnoc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE)”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools