vĐồng tin tức tài chính 365

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh giữa nhiều tin tức về giá dầu, thất nghiệp, thuốc điều trị COVID-19

2020-05-03 19:10
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/4 nhiều lần tăng sốc, giảm sâu khi nhà đầu tư đón nhận nhiều thông tin quan trọng liên quan tới số người xin trợ cấp vì mất việc làm, giá dầu thô hồi phục và triển vọng thuốc điều trị COVID-19 của Gilead.

Xem thêm: mth.39794507042400202-91-divoc-irt-ueid-couht-peihgn-taht-uad-aig-ev-cut-nit-ueihn-auig-hnam-gnod-neib-ym-naohk-gnuhc/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chứng khoán Mỹ biến động mạnh giữa nhiều tin tức về giá dầu, thất nghiệp, thuốc điều trị COVID-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools