vĐồng tin tức tài chính 365

Quĩ đầu cơ nhỏ thắng lớn 300-500% nhờ đặt cược vào sự sụp đổ của dầu đá phiến

2020-05-03 19:10
Do chi phí sản xuất cao, các công ty dầu đá phiến rất dễ phá sản khi giá dầu giảm sâu. Nhận biết được điểm yếu này, từ trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, một số quĩ đầu cơ đã đánh cược rằng giá cổ phiếu của các công ty dầu đá phiến sẽ lao dốc.

Xem thêm: mth.43655234122400202-neihp-ad-uad-auc-od-pus-us-oav-couc-tad-ohn-nol-gnaht-ohn-oc-uad-iuq/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quĩ đầu cơ nhỏ thắng lớn 300-500% nhờ đặt cược vào sự sụp đổ của dầu đá phiến”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools