vĐồng tin tức tài chính 365

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên giá dầu thế giới hồi phục 19%

2020-05-03 19:10
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/4 đồng loạt khởi sắc khi giá dầu thô quốc tế tăng trở lại. Kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp cũng cải thiện tâm lí nhà đầu tư.

Xem thêm: mth.96400727032400202-91-cuhp-ioh-ioig-eht-uad-aig-neihp-gnort-hnam-gnat-tab-ym-naohk-gnuhc/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên giá dầu thế giới hồi phục 19%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools