vĐồng tin tức tài chính 365

Kiếm lời 17.000% nhờ đầu tư vào công ty nghiên cứu vắc xin COVID-19, Giáo sư Harvard trở thành tỉ phú

2020-05-03 19:10
Nhờ sớm đầu tư vào công ty Moderna, Giáo sư Timothy Springer đạt được tỉ suất sinh lợi 17.000% và giúp ông trở thành tỉ phú. Morderna là một trong số những công ty đang nghiên cứu phát triển vắc xin chống COVID-19.

Xem thêm: mth.72005228032400202-uhp-it-hnaht-ort-dravah-us-oaig-91-divoc-nix-cav-uuc-neihgn-yt-gnoc-oav-ut-uad-ohn-00071-iol-meik/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kiếm lời 17.000% nhờ đầu tư vào công ty nghiên cứu vắc xin COVID-19, Giáo sư Harvard trở thành tỉ phú”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools