vĐồng tin tức tài chính 365

Quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn bắt đáy giá dầu, ETF không kịp phát hành chứng chỉ quĩ

2020-05-03 19:10
Trong bối cảnh giá dầu lao dốc kỉ lục, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vội vã dốc tiền mua chứng chỉ quĩ ETF dầu mỏ như một cách đầu cơ để thu lời khi giá dầu hồi phục. Nhu cầu của nhà đầu tư lớn đến mức quĩ ETF dầu lớn nhất nước Mỹ phải đăng kí phát hành thêm số chứng chỉ quĩ gấp hơn 4 lần hiện tại.

Xem thêm: mth.52094002132400202-iuq-ihc-gnuhc-hnah-tahp-pik-gnohk-fte-uad-aig-yad-tab-el-ohn-ut-uad-ahn-ueihn-auq/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn bắt đáy giá dầu, ETF không kịp phát hành chứng chỉ quĩ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools