vĐồng tin tức tài chính 365

5 năm tiết kiệm mua liền 2 mảnh đất tiền tỷ chỉ từ 150 triệu của cô gái tuổi 29

2020-05-19 00:02
Chẳng ai có thể nghĩ được, chỉ trong 5 năm nhưng cô gái công sở tuổi 29 này đã mua được 2 mảnh đất tiền tỷ chỉ nhờ dám bạo dạn kinh doanh đất ven đô.

Xem thêm: lmth.275834-n-92-iout-iag-oc-auc-ueirt-051-ut-ihc-yt-neit-tad-hnam-2-neil-aum-meik-teit-man-5/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“5 năm tiết kiệm mua liền 2 mảnh đất tiền tỷ chỉ từ 150 triệu của cô gái tuổi 29”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools