vĐồng tin tức tài chính 365

Thanh niên khởi nghiệp từ cá Koi, thu nửa tỷ mỗi năm

2020-05-19 00:02
Vừa tốt nghiệp THPT, Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi nghiệp bằng việc nuôi cá Koi

Xem thêm: lmth.236834-n-man-iom-yt-aun-uht-iok-ac-ut-peihgn-iohk-nein-hnaht/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Thanh niên khởi nghiệp từ cá Koi, thu nửa tỷ mỗi năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools