vĐồng tin tức tài chính 365

Chán việc văn phòng, 2 cử nhân rủ nhau bán ốc, thu nhập 35 triệu/tháng

2020-05-19 00:02
Hai cựu sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội đã quyết định thuyết phục bố mẹ để tự kinh doanh quán ốc.

Xem thêm: lmth.627834-n-gnahtueirt-53-pahn-uht-co-nab-uahn-ur-nahn-uc-2-gnohp-nav-ceiv-nahc/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Chán việc văn phòng, 2 cử nhân rủ nhau bán ốc, thu nhập 35 triệu/tháng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools