vĐồng tin tức tài chính 365

Tháng tiết kiệm 5 triệu, sau 10 năm 9x tỉnh lẻ 'tậu' nhà Thủ đô

2020-05-19 00:02
Do kinh doanh mỹ phẩm online với nguồn thu nhập không ổn định, nên trong suốt 10 năm qua, anh Sơn chưa bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu một căn hộ ở Thủ đô.

Xem thêm: lmth.068834-n-od-uht-ahn-uat-el-hnit-x9-man-01-uas-ueirt-5-meik-teit-gnaht/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Tháng tiết kiệm 5 triệu, sau 10 năm 9x tỉnh lẻ 'tậu' nhà Thủ đô”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools