vĐồng tin tức tài chính 365

Bỏ nghề lập trình, trai Hà Nội về nuôi chim, thu 15 tỷ, lãi 3 tỷ/năm

2020-05-19 00:02
Với 9.000 đôi chim bồ câu Pháp, cho anh tổng doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, trừ tri phí, anh bỏ túi được khoảng 3 tỷ/năm.

Xem thêm: lmth.489834-n-manyt-3-ial-yt-51-uht-mihc-ioun-ev-ion-ah-iart-hnirt-pal-ehgn-ob/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Bỏ nghề lập trình, trai Hà Nội về nuôi chim, thu 15 tỷ, lãi 3 tỷ/năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools