vĐồng tin tức tài chính 365

Bình Dương: Cựu Bí thư thị xã Bến Cát bị tuyên phạt 10 năm tù giam

2020-05-28 12:45
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh , cựu Bí thư

Xem thêm: odl.194808-maig-ut-man-01-tahp-neyut-ib-tac-neb-ax-iht-uht-ib-uuc-gnoud-hnib/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bình Dương: Cựu Bí thư thị xã Bến Cát bị tuyên phạt 10 năm tù giam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools